Algemene voorwaarden bezoekers BeautyBooking.nl

1.Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bezoekers van de website BeautyBooking.nl (hierna het ‘IT-platform’).

2. Het IT-platform is eigendom van Beauty Booking te Goor.

3. Het IT-platform geeft informatie over kapsalons, beautysalons, wellness salons en andere aanbieders, bij wie online afspraken (op een bepaalde datum en op een bepaald tijdstip) voor behandelingen en/of diensten gemaakt kunnen worden.

4. Door naar het IT-platform te gaan, door de pagina?s van website te bekijken en door het maken van een boeking/afspraak, erkent en stemt de bezoeker ermee in, dat de onderhavige algemene voorwaarden gelezen zijn, dat deze begrepen zijn en met de inhoud akkoord gaat.

5. De wellness en andere aanbieders bieden op het IT-platform behandelingen en/of diensten aan. Bezoekers van het IT-platform kunnen deze behandelingen en/of diensten boeken. Het kunnen eventueel last-minute aanbiedingen zijn tegen een gereduceerd tarief en/of korting op producten. Tenzij anders vermeld zijn de tarieven in euro’s. Wij, evenmin als de wellness en andere aanbieder, kunnen er niet voor instaan dat kosten van een geboekte behandeling en/of dienst eventueel geheel of gedeeltelijk vergoed wordt door een (zorg )verzekering.

6. Als de bezoeker een aanbieding voor een behandeling en/of dienst boekt via het IT-platform word de bezoeker cliënt van, en gaat de bezoeker een contractuele verbintenis aan met de wellness en/of andere aanbieder bij wie de bezoeker heeft geboekt.

7. De informatie, die wij op het IT-platform verstrekken over de wellness en andere aanbieders en de behandelingen en/of diensten, die zij aanbieden is afkomstig van deze wellness en andere aanbieders. Daartoe heeft iedere wellness en andere aanbieder, via een unieke inlogcode met wachtwoord, toegang tot het deel van het IT-platform, waarop de eigen informatie is vermeld en kan worden aangepast. De wellness en andere aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar informatie op het IT-platform, voor de gehanteerde tarieven, voor de beschikbaarheid, de uitvoering en de kwaliteit van de aangeboden behandelingen en/of diensten. Wij zijn niet in staat om de informatie van de wellness en andere aanbieders te controleren en te verifiëren; wij zijn niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook, die voortvloeien uit de informatie die de wellness en andere aanbieders op het IT-platform plaatsen.

8. Indien sprake zou zijn van een voorval van aantoonbaar tekortschieten van Beauty Booking ten aanzien van verplichtingen, die voortvloeien uit de op het IT-platform aangeboden behandelingen en/of diensten, kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld voor het voldoen van een schadeloosstelling van ten hoogste het bedrag dat gemoeid was met de behandeling en/of dienst waarop het voorval betrekking heeft.

9. Voor het overige is Beauty Booking niet aansprakelijk voor directe of indirecte ( vervolg )schade die wordt geleden door onjuistheden in de informatie van en over de wellness en andere aanbieders op het IT-platform, door het boeken van behandelingen en/of diensten via het IT-platform en/of door aanschaf van producten bij de wellness en andere aanbieders.

10. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en het gebruik van ons IT-platform voortvloeit, valt exclusief onder de bevoegde rechtbanken in Berkel en Rodenreis, Nederland.

11. Deze algemene voorwaarden kunnen door Beauty Booking periodiek worden aangepast.

d.d. 16-01-2017